Image Image Image Image Image

Paladinodesign_ikon_svart

All rights reserved © Paladinodesign.

More information about copyright and how to use illustrations, please contact Anna Paladino or the
Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers, Svenska Tecknare.

Mer information om copyright och hur man får använda illustrationer, vänligen kontakta Anna Paladino eller
Intresseorganisationen för Svenska Illustratörer och Grafiska Formgivare, Svenska Tecknare.

Scroll to Top

To Top

Portfolio

IllustrationIllustration

By Paladinodesign

On 31, okt 2017 | In | By Paladinodesign

Illustration

¡Hola! – Att plugga spanska

Eget projekt.

Större uppdrag / IllustrationStörre uppdrag / IllustrationStörre uppdrag / IllustrationStörre uppdrag / IllustrationStörre uppdrag / IllustrationStörre uppdrag / Illustration

By Paladinodesign

On 16, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Större uppdrag / Illustration

Lexia / Provia

Ett omfattande digitalt läromedel i svenska.

Uppdragsgivare 
Sanoma Utbildning.

Målgrupp 
Elever som är mellan 6–15 år och har språkligt betingade svårigheter, t.ex. dyslexi, afasi eller kort arbetsminne. Lexia/Provia används även av logopeder med vuxna patienter på t.ex. sjukhus.

Mitt uppdrag
Att teckna drygt 800 vektoriserade illustrationer, de allra flesta utfallande men även frilagda. Illustrationerna kunde föreställa i stort sett vad som helst. Det kunde röra sig om allt från bilder på t.ex. cykel, vinter, kiosk, kattungar, badplats, brandbil, stationsbyggnad o.s.v. till illustrationer på ansiktsporträtt av digitala lärare med olika munrörelser, vilka sedan animerades och fick röster. Syftet med de talande digitala lärarna är att hjälpa eleverna med speciella uppgifter.

Här i bildspelet
Canyon, brand, lärare (animerad), backhoppning, tall samt badlek.

Fler illustrationer
Under rubriken ”Illustration” på startsidan hittar du fler exempel från Lexia/Provia!

IllustrationIllustrationIllustration

By Paladinodesign

On 14, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Illustration

Spök-smileys

Ur det digitala läromedlet i svenska Lexia/Provia.

Uppdragsgivare 
Sanoma Utbildning.

Målgrupp 
Elever som är mellan 6–15 år och har språkligt betingade svårigheter, t.ex. dyslexi, afasi eller kort arbetsminne. Lexia/Provia används även av logopeder med vuxna patienter på t.ex. sjukhus.

Mitt uppdrag
Teckna smileys till Spökjakt, ett spel i det digitala läromedlet Lexia/Provia.

Totalt var mitt uppdrag att teckna drygt 800 vektoriserade illustrationer till Lexia/Provia. Motiven är kopplade till uppgifterna i läromedlet och varierar väldigt mycket.

Fler illustrationer
På startsidan, under rubrikren ”Illustration” samt ”Större uppdrag / Illustration” hittar du fler exempel från Lexia/Provia!

IllustrationIllustrationIllustrationIllustrationIllustration

By Paladinodesign

On 13, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Illustration

Ett urval illustrationer

Ur det digitala läromedlet i svenska Lexia/Provia.

Uppdragsgivare 
Sanoma Utbildning.

Målgrupp 
Elever som är mellan 6–15 år och har språkligt betingade svårigheter, t.ex. dyslexi, afasi eller kort arbetsminne. Lexia/Provia används även av logopeder med vuxna patienter på t.ex. sjukhus.

Mitt uppdrag
Att teckna drygt 800 vektoriserade illustrationer till digitala läromedlet Lexia/Provia. Motiven är kopplade till uppgifterna i läromedlet och varierar väldigt mycket.

Här i bildspelet
Tiger, olika frilagda bilder (kräfta, radio, folkdans, träskor, tulpan), dis, dricker samt vitsippor.

Fler illustrationer
På startsidan under rubrikerna ”Illustration” samt ”Större uppdrag / Illustration” hittar du fler exempel från Lexia/Provia!

IllustrationIllustration

By Paladinodesign

On 09, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Illustration

Digitala pussel

Ur det digitala läromedlet i svenska Lexia/Provia.

Uppdragsgivare 
Sanoma Utbildning.

Målgrupp 
Elever som är mellan 6–15 år och har språkligt betingade svårigheter, t.ex. dyslexi, afasi eller kort arbetsminne. Lexia/Provia används även av logopeder med vuxna patienter på t.ex. sjukhus.

Mitt uppdrag
Att teckna 10 st illustrationer vilka skulle användas som pussel i det digitala läromedlet Lexia/Provia. (Här visar jag 2 av dem.)

Totalt var mitt uppdrag att teckna drygt 800 vektoriserade illustrationer till Lexia/Provia. Motiven är kopplade till uppgifterna i läromedlet och varierar väldigt mycket.

Fler illustrationer
På startsidan, under rubrikerna ”Illustration” samt ”Större uppdrag / Illustration” hittar du fler exempel från Lexia/Provia!

IllustrationIllustrationIllustrationIllustrationIllustrationIllustration

By Paladinodesign

On 08, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Illustration

Gå på plankan

En bildserie som motsvarar den traditionella streckgubbe-leken Hänga gubbe.

Ur det digitala läromedlet i svenska Lexia/Provia.

Uppdragsgivare 
Sanoma Utbildning.

Målgrupp 
Elever som är mellan 6–15 år och har språkligt betingade svårigheter, t.ex. dyslexi, afasi eller kort arbetsminne. Lexia/Provia används även av logopeder med vuxna patienter på t.ex. sjukhus.

Mitt uppdrag
Att teckna en bildserie till den traditionella streckgubbe-leken Hänga gubbe, men göra det på ett nytt sätt.

Jag valde att ersätta ”gubben” med en skeppspojke och låta honom gå på plankan i stället för att hängas. Man ska alltså gissa bokstäver till ett ord. För varje bokstav man missar får skeppspojken gå ett steg längre ut på plankan. Klarar man hela ordet innan han fallit ner till hajarna visas en illustration där han gör tummen upp. Här visar jag 6 av 10 illustrationer från bildserien.

Totalt var mitt uppdrag att teckna drygt 800 vektoriserade illustrationer till Lexia/Provia. Motiven är kopplade till uppgifterna i läromedlet och varierar väldigt mycket.

Fler illustrationer
På startsidan, under rubrikren ”Illustration” samt ”Större uppdrag / Illustration” hittar du fler exempel från Lexia/Provia!

MönsterdesignMönsterdesignMönsterdesign

By Paladinodesign

On 06, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Mönsterdesign

Nypon

Eget Projekt.

IllustrationIllustrationIllustration

By Paladinodesign

On 05, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Illustration

Illustrationer till ordlistor

Att användas i Champ, en reviderad läromedelsserie för engelska i årskurs 4–6.

Uppdragsgivare 
Sanoma Utbildning.

Målgrupp 
Barn i årskurs 4–6.

Mitt uppdrag 
Att teckna 5 st stående helsidesillustrationer som skulle användas som bildordlistor och som vardera skulle innehålla ca 30 st illustrerade ord.

”Geography” (bilden med bergen i bakgrunden) skulle t.e.x. innehålla ord som village, city, town, capital, lake, stream, sea, bay, river, railway, bridge, tunnel o.s.v.

Utifrån ordlistorna fick jag själv komponera bilderna, förutsatt att de var vektoriserade, tydliga och att jag lämnade plats för orden att läggas in.

 

error: Content is protected !!