Image Image Image Image Image

Paladinodesign_ikon_svart

All rights reserved © Paladinodesign.

More information about copyright and how to use illustrations, please contact Anna Paladino or the
Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers, Svenska Tecknare.

Mer information om copyright och hur man får använda illustrationer, vänligen kontakta Anna Paladino eller
Intresseorganisationen för Svenska Illustratörer och Grafiska Formgivare, Svenska Tecknare.

Scroll to Top

To Top

Portfolio

Större uppdrag / IllustrationStörre uppdrag / IllustrationStörre uppdrag / IllustrationStörre uppdrag / IllustrationStörre uppdrag / IllustrationStörre uppdrag / Illustration

By Paladinodesign

On 16, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Större uppdrag / Illustration

Lexia / Provia

Ett omfattande digitalt läromedel i svenska.

Uppdragsgivare 
Sanoma Utbildning.

Målgrupp 
Elever som är mellan 6–15 år och har språkligt betingade svårigheter, t.ex. dyslexi, afasi eller kort arbetsminne. Lexia/Provia används även av logopeder med vuxna patienter på t.ex. sjukhus.

Mitt uppdrag
Att teckna drygt 800 vektoriserade illustrationer, de allra flesta utfallande men även frilagda. Illustrationerna kunde föreställa i stort sett vad som helst. Det kunde röra sig om allt från bilder på t.ex. cykel, vinter, kiosk, kattungar, badplats, brandbil, stationsbyggnad o.s.v. till illustrationer på ansiktsporträtt av digitala lärare med olika munrörelser, vilka sedan animerades och fick röster. Syftet med de talande digitala lärarna är att hjälpa eleverna med speciella uppgifter.

Här i bildspelet
Canyon, brand, lärare (animerad), backhoppning, tall samt badlek.

Fler illustrationer
Under rubriken ”Illustration” på startsidan hittar du fler exempel från Lexia/Provia!

error: Content is protected !!