Image Image Image Image Image

Paladinodesign_ikon_svart

All rights reserved © Paladinodesign.

More information about copyright and how to use illustrations, please contact Anna Paladino or the
Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers, Svenska Tecknare.

Mer information om copyright och hur man får använda illustrationer, vänligen kontakta Anna Paladino eller
Intresseorganisationen för Svenska Illustratörer och Grafiska Formgivare, Svenska Tecknare.

Scroll to Top

To Top

Portfolio

Större uppdrag / IllustrationStörre uppdrag / IllustrationStörre uppdrag / IllustrationStörre uppdrag / IllustrationStörre uppdrag / IllustrationStörre uppdrag / Illustration

By Paladinodesign

On 16, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Större uppdrag / Illustration

Lexia / Provia

Ett omfattande digitalt läromedel i svenska.

Uppdragsgivare 
Sanoma Utbildning.

Målgrupp 
Elever som är mellan 6–15 år och har språkligt betingade svårigheter, t.ex. dyslexi, afasi eller kort arbetsminne. Lexia/Provia används även av logopeder med vuxna patienter på t.ex. sjukhus.

Mitt uppdrag
Att teckna drygt 800 vektoriserade illustrationer, de allra flesta utfallande men även frilagda. Illustrationerna kunde föreställa i stort sett vad som helst. Det kunde röra sig om allt från bilder på t.ex. cykel, vinter, kiosk, kattungar, badplats, brandbil, stationsbyggnad o.s.v. till illustrationer på ansiktsporträtt av digitala lärare med olika munrörelser, vilka sedan animerades och fick röster. Syftet med de talande digitala lärarna är att hjälpa eleverna med speciella uppgifter.

Här i bildspelet
Canyon, brand, lärare (animerad), backhoppning, tall samt badlek.

Fler illustrationer
Under rubriken ”Illustration” på startsidan hittar du fler exempel från Lexia/Provia!

Större uppdrag / BokformgivningStörre uppdrag / BokformgivningStörre uppdrag / BokformgivningStörre uppdrag / BokformgivningStörre uppdrag / Bokformgivning

On 06, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Större uppdrag / Bokformgivning

BokDax – 64 böcker

Kontakta mig gärna om du vill se mer än det jag visar här på hemsidan!

Bakgrund
BokDax är ett ”bredvidläsningsbibliotek” på 64 titlar, skrivna för barn av etablerade vuxenförfattare, som t.ex. Inger Alfvén, Beate Grimsrud, Anna Jansson, Olov Svedelid m.fl. och illustratörer som t.ex. Katarina Strömgård, Cecilia Torudd m.fl.

Uppdragsgivare 
Bonnier Utbildning.

Målgrupp 
Elever i årskurs 1–3.

Mitt uppdrag
Ta fram en grafisk profil till hela konceptet som alla böcker tydligt skulle koppla till. Dessutom skulle författarnas egna böcker naturligt hänga ihop i tydliga serier, som också skulle stå ut i mängden.

Jag löste detta bl.a. genom att ta fram ett mönster till bokryggarna, som skiftade i färg beroende av vilken författaren var.

(För att tydligare visa upp mönstret i sin helhet, här på min hemsida, visar jag även kollegieblock och skrivböcker.)

I uppdraget ingick även olika typografiska lösningar för olika svårighetsgrader av texter samt originalframställning av samtliga 64 böcker.

Större uppdrag / BokformgivningStörre uppdrag / BokformgivningStörre uppdrag / BokformgivningStörre uppdrag / BokformgivningStörre uppdrag / Bokformgivning

On 02, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Större uppdrag / Bokformgivning

Uppdrag X – 177 st böcker

Kontakta mig gärna om du vill se mer än det jag visar här på hemsidan!

Bakgrund
Uppdrag X är ett omfattande läromedel i svenska, ett ”bibliotek” av så väl skönlitterära böcker som faktaböcker, lärarhandledningar, arbetsböcker m.m. Syftet är att få i första hand pojkar i årskurs 1–3 med på banan i den tidiga läsutvecklingen. Detta eftersom det finns forskning som tyder på att det är vanligare bland just pojkar att halka efter i läsningen i den här åldern, vilket påverkar studieresultaten över lag även senare.

Uppdragsgivare 
Sanoma Utbildning.

Målgrupp 
Barn i årskurs 1–3, i första hand pojkar.

Mitt uppdrag 
Grafisk design och art direction av konceptet Uppdrag X (3-årig produktion) med engelskt befintligt material som utgångspunkt, men ombearbetat och i flera fall helt nyframtaget för den svenska marknaden och de svenska förutsättningarna. Inklusive design av helt nya enheter, som lärarhandledningar, arbetsböcker, kopieringsunderlag m.m.

I mitt uppdrag ingick även produktion av alla enheter (ett gediget logistik- och konsekvensarbete) inkl. upphandling och samarbete med underkonsulter.

Omfång, totalt 177 st enheter
• 120 st böcker i olika svårighetsgrader, både faktaböcker och skönlitterära, 8–48 sidor,
• 24 st Lektionsplaner, 40 sidor,
• 3 st Lärarhandledningar 80 sidor,
• 2 st Arbetsböcker, 48 sidor,
• 1 st Kopieringsunderlag, 80 sidor,
• 24 st boxar, för lärarna att förvara materialet i.

Dessutom:
• Affischer, A2,
• Informationsbroschyr, 12 sidor,
• Memoryspel (giwe-away).

Allt detta fördelades både produktionsmässigt och innehållsmässigt på 3 år: ”Röda året”/årskurs 1, ”Gula året”/årskurs 2 och ”Blåa året”/årskurs 3.

 

 

 

 
error: Content is protected !!