Image Image Image Image Image

Paladinodesign_ikon_svart

All rights reserved © Paladinodesign.

More information about copyright and how to use illustrations, please contact Anna Paladino or the
Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers, Svenska Tecknare.

Mer information om copyright och hur man får använda illustrationer, vänligen kontakta Anna Paladino eller
Intresseorganisationen för Svenska Illustratörer och Grafiska Formgivare, Svenska Tecknare.

Scroll to Top

To Top

Portfolio

IllustrationIllustration

By Paladinodesign

On 09, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Illustration

Digitala pussel

Ur det digitala läromedlet i svenska Lexia/Provia.

Uppdragsgivare 
Sanoma Utbildning.

Målgrupp 
Elever som är mellan 6–15 år och har språkligt betingade svårigheter, t.ex. dyslexi, afasi eller kort arbetsminne. Lexia/Provia används även av logopeder med vuxna patienter på t.ex. sjukhus.

Mitt uppdrag
Att teckna 10 st illustrationer vilka skulle användas som pussel i det digitala läromedlet Lexia/Provia. (Här visar jag 2 av dem.)

Totalt var mitt uppdrag att teckna drygt 800 vektoriserade illustrationer till Lexia/Provia. Motiven är kopplade till uppgifterna i läromedlet och varierar väldigt mycket.

Fler illustrationer
På startsidan, under rubrikerna ”Illustration” samt ”Större uppdrag / Illustration” hittar du fler exempel från Lexia/Provia!

error: Content is protected !!