Image Image Image Image Image

Paladinodesign_ikon_svart

All rights reserved © Paladinodesign.

More information about copyright and how to use illustrations, please contact Anna Paladino or the
Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers, Svenska Tecknare.

Mer information om copyright och hur man får använda illustrationer, vänligen kontakta Anna Paladino eller
Intresseorganisationen för Svenska Illustratörer och Grafiska Formgivare, Svenska Tecknare.

Scroll to Top

To Top

Portfolio

IllustrationIllustrationIllustration

By Paladinodesign

On 05, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Illustration

Illustrationer till ordlistor

Att användas i Champ, en reviderad läromedelsserie för engelska i årskurs 4–6.

Uppdragsgivare 
Sanoma Utbildning.

Målgrupp 
Barn i årskurs 4–6.

Mitt uppdrag 
Att teckna 5 st stående helsidesillustrationer som skulle användas som bildordlistor och som vardera skulle innehålla ca 30 st illustrerade ord.

”Geography” (bilden med bergen i bakgrunden) skulle t.e.x. innehålla ord som village, city, town, capital, lake, stream, sea, bay, river, railway, bridge, tunnel o.s.v.

Utifrån ordlistorna fick jag själv komponera bilderna, förutsatt att de var vektoriserade, tydliga och att jag lämnade plats för orden att läggas in.

 

error: Content is protected !!