Image Image Image Image Image

Paladinodesign_ikon_svart

All rights reserved © Paladinodesign.

More information about copyright and how to use illustrations, please contact Anna Paladino or the
Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers, Svenska Tecknare.

Mer information om copyright och hur man får använda illustrationer, vänligen kontakta Anna Paladino eller
Intresseorganisationen för Svenska Illustratörer och Grafiska Formgivare, Svenska Tecknare.

Scroll to Top

To Top

Portfolio

IllustrationIllustrationIllustrationIllustrationIllustrationIllustration

By Paladinodesign

On 08, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Illustration

Gå på plankan

En bildserie som motsvarar den traditionella streckgubbe-leken Hänga gubbe.

Ur det digitala läromedlet i svenska Lexia/Provia.

Uppdragsgivare 
Sanoma Utbildning.

Målgrupp 
Elever som är mellan 6–15 år och har språkligt betingade svårigheter, t.ex. dyslexi, afasi eller kort arbetsminne. Lexia/Provia används även av logopeder med vuxna patienter på t.ex. sjukhus.

Mitt uppdrag
Att teckna en bildserie till den traditionella streckgubbe-leken Hänga gubbe, men göra det på ett nytt sätt.

Jag valde att ersätta ”gubben” med en skeppspojke och låta honom gå på plankan i stället för att hängas. Man ska alltså gissa bokstäver till ett ord. För varje bokstav man missar får skeppspojken gå ett steg längre ut på plankan. Klarar man hela ordet innan han fallit ner till hajarna visas en illustration där han gör tummen upp. Här visar jag 6 av 10 illustrationer från bildserien.

Totalt var mitt uppdrag att teckna drygt 800 vektoriserade illustrationer till Lexia/Provia. Motiven är kopplade till uppgifterna i läromedlet och varierar väldigt mycket.

Fler illustrationer
På startsidan, under rubrikren ”Illustration” samt ”Större uppdrag / Illustration” hittar du fler exempel från Lexia/Provia!

error: Content is protected !!