Image Image Image Image Image

Paladinodesign_ikon_svart

All rights reserved © Paladinodesign.

More information about copyright and how to use illustrations, please contact Anna Paladino or the
Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers, Svenska Tecknare.

Mer information om copyright och hur man får använda illustrationer, vänligen kontakta Anna Paladino eller
Intresseorganisationen för Svenska Illustratörer och Grafiska Formgivare, Svenska Tecknare.

Scroll to Top

To Top

Portfolio

LogotyperLogotyper

On 16, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Logotyper

Ett urval logotyper

Logotyperna visas i bildspelet. Info om respektive logo se nedan!

 

Svenskt Geoenergicentrum

Uppdragsgivare
Geotec – Svenska borrentreprenörers branschorganisation.

Bakgrund och målgrupp
Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscenter för entreprenörer, konsulter, kommuner, forskningsinstitutioner m.fl. som kan ha nytta av kunskap om geoenergi.

Här samlas nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar. Syftet är att bidra till den miljövänliga geoenergins utveckling i samhället.

Mitt uppdrag
Ta fram en logotyp som kommunicerar både kunskap och närvaron i branschen.

 

FAB – Föreningen för aktiva i borrbranschen

Uppdragsgivare

FAB – Föreningen för aktiva i borrbranschen, med medlemmar som Atlas Copco, LKAB, Boliden och Sandvik, m.fl.

Mitt uppdrag
Arbeta fram föreningens grafiska identitet inklusive logotyp och hemsida.

 

Grafisk profilGrafisk profilGrafisk profilGrafisk profil

On 11, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Grafisk profil

Starka titlar

Grafisk profil till förpackning och kringmaterial för särskilt utvalda läromedel i Sfi–svenska för invandrare och Svenska som andra språk.

Uppdragsgivare 
Bonnier Utbildning.

Målgrupp 
Lärare i Sfi och Svenska som andraspråk.

Mitt uppdrag
Att arbeta fram en gemensam grafisk profil till förpackning/förvaringsask, informationsbrev, kuvert samt informations- och erbjudandekort, som skulle skickas ut till målgruppen i omgångar. Förpackningen/asken som innehöll noga utvalda läromedel skulle utformas med sådan kvalité att den skulle kännas naturlig att spara.

Inspiration
Inspiration från orientaliska mönster, Gustavsbergsporslin och färger från svenska sommarnätter.

Grafisk identitet / LogotypGrafisk identitet / LogotypGrafisk identitet / Logotyp

On 10, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Grafisk identitet / Logotyp

FBB – Finspångs Brunnsborrning

Grafisk identitet till FBB, ett av landets största borrföretag som borrar för värme, kyla, vatten och grundförstärkning och är ledande inom storskalig geoenergi med uppdragsgivare som bl.a. IKEA, Skanska, NCC och Peab. FBB har bl.a. anlitats till det stora Slussen-projektet i Stockholm.

Uppdragsgivare
Finspångs Brunnsborrning AB.

FBBs målgrupp
Vattenborrning: Privatpersoner/enskilda hushåll, kommuner och konsultföretag.

Energiborrning: Värmepumpsinstallatörer, företag med behov av större geoenergianläggningar såsom t.ex. IKEA. Även konsulter och en del privatpersoner.

Grundläggning: Större byggföretag såsom NCC, PEAB, SKANSKA m.fl.

Mitt uppdrag
Ta fram en grafisk identitet till FBB, inklusive logotyp, profilfärger visitkort och hemsida.

Grafisk identitet / LogotypGrafisk identitet / LogotypGrafisk identitet / LogotypGrafisk identitet / LogotypGrafisk identitet / Logotyp

On 09, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Grafisk identitet / Logotyp

Vertikal Stockholm

Grafisk identitet till tränings- och hälsoanläggning med klättring, pilates, gym, yoga, massage etc. Det unika med Vertikal Stockholm var bredden av aktiviteter där repklättringen stod ut mest med sina 25 meter höga väggar!

Uppdragsgivare
Vertikal Stockholm.

Målgrupp 
Alla i behov av inspirerande och omväxlande träning.

Mitt uppdrag
Grafisk identitet inkl. logotyp, färger, typsnitt, visitkort, brevpapper, kläder, fasadvepor m.m.

LogotyperLogotyperLogotyper

On 06, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Logotyper

Ett urval logotyper

Logotyperna visas i bildspelet. Info om respektive logo se nedan!

 

NordDrill

Uppdragsgivare
Geotec – Svenska borrentreprenörers branschorganisation.

Bakgrund och målgrupp
NordDrill är en mässa som sammanför hela den nordiska borrbranschen, en mötesplats som främjar både affärer och branschfrågor ur ett nordiskt perspektiv.

Mitt uppdrag
Ta fram en logotyp som hela borrbranschen kan identifiera sig med.

 

Magicas Wisdom

Uppdragsgivare
Moniqa Laitinen, andlig vägledare inom personlig och andlig utveckling.

Mitt uppdrag
Grafisk design av logotyp utifrån kundens tydliga önskemål.

 

Lean Juridik

Uppdragsgivare
Louise Wiberg, entreprenadjurist i bygg- och anläggningsbranschen.

Mitt uppdrag
Grafisk design av logotyp.

Bakgrund och målgrupp
Bolagets verksamhet är att proaktivt arbeta in den teoretiska juridiken i ett tidigt skede hos företag främst inom bygg- och anläggningsbranschen. Syftet är att minimera antalet tvister som ofta uppstår.

Begreppet Lean är flitigt använt inom främst industrin och syftar till att inom produktionen maximera kundnyttan och minska resursslöseriet. Det är också målet för Lean Juridiks arbete inom byggbranschen: mindre resursslöseri med framförallt administration och bättre kundnytta där fokus ska vara själva bygget samt att leverera kostnadseffektivt och i tid.

Grafisk profilGrafisk profilGrafisk profilGrafisk profil

On 06, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Grafisk profil

SpråkDax

Grafisk profil till SpråkDax.

SpråkDax var ett omfattande läromedel i svenska bestående av en mängd olika enheter.

Uppdragsgivare 
Bonnier Utbildning.

Målgrupp 
Lärare i årskurs 1–3.

Mitt uppdrag
Arbeta fram en grafisk profil till marknadsföringen av läromedlet SpråkDax.

Bakgrund: För att hålla ihop alla enheter i läromedlet i marknadsföringssammanhang ville jag att det skulle finnas en tydlig koppling mellan den grafiska profilen och det visuella uttrycket i själva läromedlet. Jag löste det genom att ta fram ett lekfullt grafiskt mönster av bubblor, vars form och färg gick att koppla till läromedlets mest tongivande grafiska element.

Färgen på bubblorna bakom den svarta SpråkDax-logon har att göra med hur läromedlet för de olika årskurserna (som var färgkodade i gult, grönt och blått) överlappade och kompletterade varandra.

error: Content is protected !!