Image Image Image Image Image

Paladinodesign_ikon_svart

All rights reserved © Paladinodesign.

More information about copyright and how to use illustrations, please contact Anna Paladino or the
Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers, Svenska Tecknare.

Mer information om copyright och hur man får använda illustrationer, vänligen kontakta Anna Paladino eller
Intresseorganisationen för Svenska Illustratörer och Grafiska Formgivare, Svenska Tecknare.

Scroll to Top

To Top

Portfolio

Grafisk identitet / LogotypGrafisk identitet / LogotypGrafisk identitet / Logotyp

On 10, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Grafisk identitet / Logotyp

FBB – Finspångs Brunnsborrning

Grafisk identitet till FBB, ett av landets största borrföretag som borrar för värme, kyla, vatten och grundförstärkning och är ledande inom storskalig geoenergi med uppdragsgivare som bl.a. IKEA, Skanska, NCC och Peab. FBB har bl.a. anlitats till det stora Slussen-projektet i Stockholm.

Uppdragsgivare
Finspångs Brunnsborrning AB.

FBBs målgrupp
Vattenborrning: Privatpersoner/enskilda hushåll, kommuner och konsultföretag.

Energiborrning: Värmepumpsinstallatörer, företag med behov av större geoenergianläggningar såsom t.ex. IKEA. Även konsulter och en del privatpersoner.

Grundläggning: Större byggföretag såsom NCC, PEAB, SKANSKA m.fl.

Mitt uppdrag
Ta fram en grafisk identitet till FBB, inklusive logotyp, profilfärger visitkort och hemsida.

error: Content is protected !!