Image Image Image Image Image

Paladinodesign_ikon_svart

All rights reserved © Paladinodesign.

More information about copyright and how to use illustrations, please contact Anna Paladino or the
Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers, Svenska Tecknare.

Mer information om copyright och hur man får använda illustrationer, vänligen kontakta Anna Paladino eller
Intresseorganisationen för Svenska Illustratörer och Grafiska Formgivare, Svenska Tecknare.

Scroll to Top

To Top

Portfolio

LogotyperLogotyperLogotyper

On 06, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Logotyper

Ett urval logotyper

Logotyperna visas i bildspelet. Info om respektive logo se nedan!

 

NordDrill

Uppdragsgivare
Geotec – Svenska borrentreprenörers branschorganisation.

Bakgrund och målgrupp
NordDrill är en mässa som sammanför hela den nordiska borrbranschen, en mötesplats som främjar både affärer och branschfrågor ur ett nordiskt perspektiv.

Mitt uppdrag
Ta fram en logotyp som hela borrbranschen kan identifiera sig med.

 

Magicas Wisdom

Uppdragsgivare
Moniqa Laitinen, andlig vägledare inom personlig och andlig utveckling.

Mitt uppdrag
Grafisk design av logotyp utifrån kundens tydliga önskemål.

 

Lean Juridik

Uppdragsgivare
Louise Wiberg, entreprenadjurist i bygg- och anläggningsbranschen.

Mitt uppdrag
Grafisk design av logotyp.

Bakgrund och målgrupp
Bolagets verksamhet är att proaktivt arbeta in den teoretiska juridiken i ett tidigt skede hos företag främst inom bygg- och anläggningsbranschen. Syftet är att minimera antalet tvister som ofta uppstår.

Begreppet Lean är flitigt använt inom främst industrin och syftar till att inom produktionen maximera kundnyttan och minska resursslöseriet. Det är också målet för Lean Juridiks arbete inom byggbranschen: mindre resursslöseri med framförallt administration och bättre kundnytta där fokus ska vara själva bygget samt att leverera kostnadseffektivt och i tid.

error: Content is protected !!