Image Image Image Image Image

Paladinodesign_ikon_svart

All rights reserved © Paladinodesign.

More information about copyright and how to use illustrations, please contact Anna Paladino or the
Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers, Svenska Tecknare.

Mer information om copyright och hur man får använda illustrationer, vänligen kontakta Anna Paladino eller
Intresseorganisationen för Svenska Illustratörer och Grafiska Formgivare, Svenska Tecknare.

Scroll to Top

To Top

Portfolio

Grafisk profilGrafisk profilGrafisk profilGrafisk profil

On 06, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Grafisk profil

SpråkDax

Grafisk profil till SpråkDax.

SpråkDax var ett omfattande läromedel i svenska bestående av en mängd olika enheter.

Uppdragsgivare 
Bonnier Utbildning.

Målgrupp 
Lärare i årskurs 1–3.

Mitt uppdrag
Arbeta fram en grafisk profil till marknadsföringen av läromedlet SpråkDax.

Bakgrund: För att hålla ihop alla enheter i läromedlet i marknadsföringssammanhang ville jag att det skulle finnas en tydlig koppling mellan den grafiska profilen och det visuella uttrycket i själva läromedlet. Jag löste det genom att ta fram ett lekfullt grafiskt mönster av bubblor, vars form och färg gick att koppla till läromedlets mest tongivande grafiska element.

Färgen på bubblorna bakom den svarta SpråkDax-logon har att göra med hur läromedlet för de olika årskurserna (som var färgkodade i gult, grönt och blått) överlappade och kompletterade varandra.

error: Content is protected !!