Image Image Image Image Image

Paladinodesign_ikon_svart

All rights reserved © Paladinodesign.

More information about copyright and how to use illustrations, please contact Anna Paladino or the
Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers, Svenska Tecknare.

Mer information om copyright och hur man får använda illustrationer, vänligen kontakta Anna Paladino eller
Intresseorganisationen för Svenska Illustratörer och Grafiska Formgivare, Svenska Tecknare.

Scroll to Top

To Top

Portfolio

Grafisk profilGrafisk profilGrafisk profilGrafisk profil

On 11, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Grafisk profil

Starka titlar

Grafisk profil till förpackning och kringmaterial för särskilt utvalda läromedel i Sfi–svenska för invandrare och Svenska som andra språk.

Uppdragsgivare 
Bonnier Utbildning.

Målgrupp 
Lärare i Sfi och Svenska som andraspråk.

Mitt uppdrag
Att arbeta fram en gemensam grafisk profil till förpackning/förvaringsask, informationsbrev, kuvert samt informations- och erbjudandekort, som skulle skickas ut till målgruppen i omgångar. Förpackningen/asken som innehöll noga utvalda läromedel skulle utformas med sådan kvalité att den skulle kännas naturlig att spara.

Inspiration
Inspiration från orientaliska mönster, Gustavsbergsporslin och färger från svenska sommarnätter.

error: Content is protected !!