Image Image Image Image Image

Paladinodesign_ikon_svart

All rights reserved © Paladinodesign.

More information about copyright and how to use illustrations, please contact Anna Paladino or the
Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers, Svenska Tecknare.

Mer information om copyright och hur man får använda illustrationer, vänligen kontakta Anna Paladino eller
Intresseorganisationen för Svenska Illustratörer och Grafiska Formgivare, Svenska Tecknare.

Scroll to Top

To Top

Portfolio

LogotyperLogotyper

On 16, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Logotyper

Ett urval logotyper

Logotyperna visas i bildspelet. Info om respektive logo se nedan!

 

Svenskt Geoenergicentrum

Uppdragsgivare
Geotec – Svenska borrentreprenörers branschorganisation.

Bakgrund och målgrupp
Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscenter för entreprenörer, konsulter, kommuner, forskningsinstitutioner m.fl. som kan ha nytta av kunskap om geoenergi.

Här samlas nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar. Syftet är att bidra till den miljövänliga geoenergins utveckling i samhället.

Mitt uppdrag
Ta fram en logotyp som kommunicerar både kunskap och närvaron i branschen.

 

FAB – Föreningen för aktiva i borrbranschen

Uppdragsgivare

FAB – Föreningen för aktiva i borrbranschen, med medlemmar som Atlas Copco, LKAB, Boliden och Sandvik, m.fl.

Mitt uppdrag
Arbeta fram föreningens grafiska identitet inklusive logotyp och hemsida.

 

error: Content is protected !!