Image Image Image Image Image

Paladinodesign_ikon_svart

All rights reserved © Paladinodesign.

More information about copyright and how to use illustrations, please contact Anna Paladino or the
Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers, Svenska Tecknare.

Mer information om copyright och hur man får använda illustrationer, vänligen kontakta Anna Paladino eller
Intresseorganisationen för Svenska Illustratörer och Grafiska Formgivare, Svenska Tecknare.

Scroll to Top

To Top

Portfolio

Grafisk identitet / LogotypGrafisk identitet / LogotypGrafisk identitet / LogotypGrafisk identitet / LogotypGrafisk identitet / Logotyp

On 09, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Grafisk identitet / Logotyp

Vertikal Stockholm

Grafisk identitet till tränings- och hälsoanläggning med klättring, pilates, gym, yoga, massage etc. Det unika med Vertikal Stockholm var bredden av aktiviteter där repklättringen stod ut mest med sina 25 meter höga väggar!

Uppdragsgivare
Vertikal Stockholm.

Målgrupp 
Alla i behov av inspirerande och omväxlande träning.

Mitt uppdrag
Grafisk identitet inkl. logotyp, färger, typsnitt, visitkort, brevpapper, kläder, fasadvepor m.m.

BokformgivningBokformgivning

By Paladinodesign

On 09, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Bokformgivning

Fysträning för hund samt Löpträning

Grafiska designmallar till inbundna böcker, ett urval.

Uppdragsgivare

Forma Publishing Group.

Mitt uppdrag
Ta fram en tydlig designidé till respektive bok, inkl. mallar åt förlagets inhouse-ateljé att jobba utifrån när de sedan framställde original på inlagorna. Mallarna innehöll anvisningar om grafiska och typografiska detaljer. I mitt uppdrag ingick också design av omslag.

För att underlätta vid eventuella framtida översättningar till andra språk var en förutsättning från förlaget bl.a. att all text i inlagan skulle vara svart och att inga bilder fick bryta av löpande text.

LogotyperLogotyperLogotyper

On 06, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Logotyper

Ett urval logotyper

Logotyperna visas i bildspelet. Info om respektive logo se nedan!

 

NordDrill

Uppdragsgivare
Geotec – Svenska borrentreprenörers branschorganisation.

Bakgrund och målgrupp
NordDrill är en mässa som sammanför hela den nordiska borrbranschen, en mötesplats som främjar både affärer och branschfrågor ur ett nordiskt perspektiv.

Mitt uppdrag
Ta fram en logotyp som hela borrbranschen kan identifiera sig med.

 

Magicas Wisdom

Uppdragsgivare
Moniqa Laitinen, andlig vägledare inom personlig och andlig utveckling.

Mitt uppdrag
Grafisk design av logotyp utifrån kundens tydliga önskemål.

 

Lean Juridik

Uppdragsgivare
Louise Wiberg, entreprenadjurist i bygg- och anläggningsbranschen.

Mitt uppdrag
Grafisk design av logotyp.

Bakgrund och målgrupp
Bolagets verksamhet är att proaktivt arbeta in den teoretiska juridiken i ett tidigt skede hos företag främst inom bygg- och anläggningsbranschen. Syftet är att minimera antalet tvister som ofta uppstår.

Begreppet Lean är flitigt använt inom främst industrin och syftar till att inom produktionen maximera kundnyttan och minska resursslöseriet. Det är också målet för Lean Juridiks arbete inom byggbranschen: mindre resursslöseri med framförallt administration och bättre kundnytta där fokus ska vara själva bygget samt att leverera kostnadseffektivt och i tid.

Större uppdrag / BokformgivningStörre uppdrag / BokformgivningStörre uppdrag / BokformgivningStörre uppdrag / BokformgivningStörre uppdrag / Bokformgivning

On 06, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Större uppdrag / Bokformgivning

BokDax – 64 böcker

Kontakta mig gärna om du vill se mer än det jag visar här på hemsidan!

Bakgrund
BokDax är ett ”bredvidläsningsbibliotek” på 64 titlar, skrivna för barn av etablerade vuxenförfattare, som t.ex. Inger Alfvén, Beate Grimsrud, Anna Jansson, Olov Svedelid m.fl. och illustratörer som t.ex. Katarina Strömgård, Cecilia Torudd m.fl.

Uppdragsgivare 
Bonnier Utbildning.

Målgrupp 
Elever i årskurs 1–3.

Mitt uppdrag
Ta fram en grafisk profil till hela konceptet som alla böcker tydligt skulle koppla till. Dessutom skulle författarnas egna böcker naturligt hänga ihop i tydliga serier, som också skulle stå ut i mängden.

Jag löste detta bl.a. genom att ta fram ett mönster till bokryggarna, som skiftade i färg beroende av vilken författaren var.

(För att tydligare visa upp mönstret i sin helhet, här på min hemsida, visar jag även kollegieblock och skrivböcker.)

I uppdraget ingick även olika typografiska lösningar för olika svårighetsgrader av texter samt originalframställning av samtliga 64 böcker.

Grafisk profilGrafisk profilGrafisk profilGrafisk profil

On 06, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Grafisk profil

SpråkDax

Grafisk profil till SpråkDax.

SpråkDax var ett omfattande läromedel i svenska bestående av en mängd olika enheter.

Uppdragsgivare 
Bonnier Utbildning.

Målgrupp 
Lärare i årskurs 1–3.

Mitt uppdrag
Arbeta fram en grafisk profil till marknadsföringen av läromedlet SpråkDax.

Bakgrund: För att hålla ihop alla enheter i läromedlet i marknadsföringssammanhang ville jag att det skulle finnas en tydlig koppling mellan den grafiska profilen och det visuella uttrycket i själva läromedlet. Jag löste det genom att ta fram ett lekfullt grafiskt mönster av bubblor, vars form och färg gick att koppla till läromedlets mest tongivande grafiska element.

Färgen på bubblorna bakom den svarta SpråkDax-logon har att göra med hur läromedlet för de olika årskurserna (som var färgkodade i gult, grönt och blått) överlappade och kompletterade varandra.

Större uppdrag / BokformgivningStörre uppdrag / BokformgivningStörre uppdrag / BokformgivningStörre uppdrag / BokformgivningStörre uppdrag / Bokformgivning

On 02, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Större uppdrag / Bokformgivning

Uppdrag X – 177 st böcker

Kontakta mig gärna om du vill se mer än det jag visar här på hemsidan!

Bakgrund
Uppdrag X är ett omfattande läromedel i svenska, ett ”bibliotek” av så väl skönlitterära böcker som faktaböcker, lärarhandledningar, arbetsböcker m.m. Syftet är att få i första hand pojkar i årskurs 1–3 med på banan i den tidiga läsutvecklingen. Detta eftersom det finns forskning som tyder på att det är vanligare bland just pojkar att halka efter i läsningen i den här åldern, vilket påverkar studieresultaten över lag även senare.

Uppdragsgivare 
Sanoma Utbildning.

Målgrupp 
Barn i årskurs 1–3, i första hand pojkar.

Mitt uppdrag 
Grafisk design och art direction av konceptet Uppdrag X (3-årig produktion) med engelskt befintligt material som utgångspunkt, men ombearbetat och i flera fall helt nyframtaget för den svenska marknaden och de svenska förutsättningarna. Inklusive design av helt nya enheter, som lärarhandledningar, arbetsböcker, kopieringsunderlag m.m.

I mitt uppdrag ingick även produktion av alla enheter (ett gediget logistik- och konsekvensarbete) inkl. upphandling och samarbete med underkonsulter.

Omfång, totalt 177 st enheter
• 120 st böcker i olika svårighetsgrader, både faktaböcker och skönlitterära, 8–48 sidor,
• 24 st Lektionsplaner, 40 sidor,
• 3 st Lärarhandledningar 80 sidor,
• 2 st Arbetsböcker, 48 sidor,
• 1 st Kopieringsunderlag, 80 sidor,
• 24 st boxar, för lärarna att förvara materialet i.

Dessutom:
• Affischer, A2,
• Informationsbroschyr, 12 sidor,
• Memoryspel (giwe-away).

Allt detta fördelades både produktionsmässigt och innehållsmässigt på 3 år: ”Röda året”/årskurs 1, ”Gula året”/årskurs 2 och ”Blåa året”/årskurs 3.

 

 

 

 
error: Content is protected !!