Image Image Image Image Image

Paladinodesign_ikon_svart

All rights reserved © Paladinodesign.

More information about copyright and how to use illustrations, please contact Anna Paladino or the
Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers, Svenska Tecknare.

Mer information om copyright och hur man får använda illustrationer, vänligen kontakta Anna Paladino eller
Intresseorganisationen för Svenska Illustratörer och Grafiska Formgivare, Svenska Tecknare.

Scroll to Top

To Top

Portfolio

BokformgivningBokformgivning

By Paladinodesign

On 09, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Bokformgivning

Fysträning för hund samt Löpträning

Grafiska designmallar till inbundna böcker, ett urval.

Uppdragsgivare

Forma Publishing Group.

Mitt uppdrag
Ta fram en tydlig designidé till respektive bok, inkl. mallar åt förlagets inhouse-ateljé att jobba utifrån när de sedan framställde original på inlagorna. Mallarna innehöll anvisningar om grafiska och typografiska detaljer. I mitt uppdrag ingick också design av omslag.

För att underlätta vid eventuella framtida översättningar till andra språk var en förutsättning från förlaget bl.a. att all text i inlagan skulle vara svart och att inga bilder fick bryta av löpande text.

error: Content is protected !!