Image Image Image Image Image

Paladinodesign_ikon_svart

All rights reserved © Paladinodesign.

More information about copyright and how to use illustrations, please contact Anna Paladino or the
Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers, Svenska Tecknare.

Mer information om copyright och hur man får använda illustrationer, vänligen kontakta Anna Paladino eller
Intresseorganisationen för Svenska Illustratörer och Grafiska Formgivare, Svenska Tecknare.

Scroll to Top

To Top

Portfolio

Hemsidor

By Paladinodesign

On 31, okt 2017 | In | By Paladinodesign

Hemsidor

GH Fys

Hemsida.

Uppdragsgivare/samarbetspartners
Uppdragsgivare: Göran Holmgren, leg. fysioterapeut. Copywriter: Anna Blixt, Dyrka.

Målgrupp
Alla som vill utvecklas och komma vidare i sin träning, både motionärer och elitidrottare.

Mitt uppdrag
Grafisk design av hemsida samt framställning av hemsidan i WordPress.

HemsidorHemsidor

By Paladinodesign

On 31, okt 2017 | In | By Paladinodesign

Hemsidor

Lexia / Provia

Olika landningssidor till Lexia/Provias hemsida. Lexia/Provia är ett omfattande digitalt läromedel i svenska.

Uppdragsgivare
Sanoma Utbildning.

Målgrupp
Elever som är mellan 6–15 år och har språkligt betingade svårigheter, t.ex. dyslexi, afasi eller kort arbetsminne. Lexia/Provia används även av logopeder med vuxna patienter på t.ex. sjukhus samt av pedagoger.

Mitt uppdrag
Grafisk design av olika landningssidor till Lexia/Provias hemsida samt av logotypen.

error: Content is protected !!