Image Image Image Image Image

Paladinodesign_ikon_svart

All rights reserved © Paladinodesign.

More information about copyright and how to use illustrations, please contact Anna Paladino or the
Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers, Svenska Tecknare.

Mer information om copyright och hur man får använda illustrationer, vänligen kontakta Anna Paladino eller
Intresseorganisationen för Svenska Illustratörer och Grafiska Formgivare, Svenska Tecknare.

Scroll to Top

To Top

Portfolio

Grafisk design / VerksamhetsberättelseGrafisk design / VerksamhetsberättelseGrafisk design / Verksamhetsberättelse

By Paladinodesign

On 15, aug 2016 | In | By Paladinodesign

Grafisk design / Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelser

Årligen sedan 2008.

Uppdragsgivare 
Geotec – Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation.

Målgrupp 
Allt från politiker och beslutsfattare till kommuner och olika typer av samarbetspartners m.fl.

Mitt uppdrag
Grafisk design av verksamhetsberättelser.

error: Content is protected !!