Image Image Image Image Image

Paladinodesign_ikon_svart

All rights reserved © Paladinodesign.

More information about copyright and how to use illustrations, please contact Anna Paladino or the
Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers, Svenska Tecknare.

Mer information om copyright och hur man får använda illustrationer, vänligen kontakta Anna Paladino eller
Intresseorganisationen för Svenska Illustratörer och Grafiska Formgivare, Svenska Tecknare.

Scroll to Top

To Top

Portfolio

BokformgivningBokformgivning

By Paladinodesign

On 31, okt 2017 | In | By Paladinodesign

Bokformgivning

Flerspråkighet – Alla barn, alla språk, alla dagar!

En bok om flerspråkighet i förskolan.

Uppdragsgivare
Natur & Kultur.

Målgrupp
Förskollärare.

Mitt uppdrag
Grafisk design av inlaga + omslag med befintlig framsida. Även grafiska element samt illustrationer.

error: Content is protected !!